Objava Ugovora za vulkanizaciju i pranje automobila za 2019.godinu