Ugovor - nabavka telekomunikacijske opreme za 2020.godinu