Edita Đapo: Ako ima medicinskog otpada, zatvoriću deponiju Uborak