Ministri Hrnjić, Pozder i Lakić posjetili Farmu Spreča i Gradsku upravu Grada Tuzle