Sarajevo dobilo reciklažno dvorište sa prvom RE-USE kućicom