U sklopu aktivnosti uvođenja državnih institucija u sistem reciklaže Ekopak i Federalno ministarstvo okoliša i turizma će sortirati ambalažni otpad