UN-ov projekat: Cilj doprinos industrijskom razvoju BiH i povećanju zapošljavanja

UN-ov projekat: Cilj doprinos industrijskom razvoju BiH i povećanju zapošljavanja

Pon, 21. Dec. 2015.


 Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) danas je službeno obilježila početak projekta "Nacionalni program čistije proizvodnje u BiH“ koji bi trebao doprinje...

 Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) danas je službeno obilježila početak projekta "Nacionalni program čistije proizvodnje u BiH“ koji bi trebao doprinjeti održivom industrijskom razvoju BiH, povećanju zapošljavanja i prihoda, javlja Anadolu Agency (AA).
Njime se daje podrška BiH u dostizanju nedavno usvojenih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN) do 2030. godine, ali i na putu ispunjavanja uslova predpristupnog proceza za priključenej Evropskoj uniji (EU).

Povodom početka projekta danas je u Sarajevu održana konferencija o temi "Na putu ka efikasnom korištenju resursa i čistijoj proizvodnji u BiH“. Projekat je finansijski podržan od Vlade Republike Slovenije, a njegovu implementaciju podržalo je i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i resorna ministarstva oba entiteta.

"Riječ je o projeku koji finansira Vlada Slovenije, a biće implementiran od UNIDO-a. U sklopu projekta će se educirati 20 eksperata o tome šta je potrebno za čistiju proizvodnju, a biće uključeno i deset kompanija. Kroz ovaj projkat želimo u naredne tri godina osnovati centar čistije proizvodnje i efikasnih sirovina u BiH, kako bi se priključio ostalim centrima u regiji koji već postoje. Trenutno smo jedini u regiji jugoistočne Evrope koji nemamo takav centar“, kazala je Edina Đapo, ministrica okoliša i turizma u Vladi Federacije BiH.

Navela je da bi "svaki resurs mogao da se reciklira i koristi, ali kod nas nažalost još uvijek nema dovoljno razvijenih reciklažnih kompanija".

"Niti recikliramo, niti razdvajamo smeće koje proizvodimo. Samom reciklažom smeća dolazi do velikih ušteda u poslovanju kompanija i proizvodnje, ali time i čuvamo okoliš“, podcrtala je Đapo.

U ime finansijera projekta današnjem događaju, koji je održan u zgardi UN-a u Sarajevu pristunima se obratio Iztok Grmek, ambasaor Slovenije u BiH.

"Slovenija je već 12 godina članica Evropske unije, a BiH se ovih dana sve više približava tom cilju. Puno je dobrih vijesti koje vode u pravcu početka pregovora za ulazak BiH u EU, a vidjećete da je to najteži dio. Pitanje okoline je jedno od najtežih na tom putu. Kada bude to poglavlje zatvoreno onda ćete znati da ste prešli najteži dio puta do ulaska u EU. U ovom projektu Slovenija je jedini strani partner i drago mi je da slovenske institucije iz ove branše konkretno pomažu. Značajna je i finansijska pomoć, jer se radi o više od 250.000 eura ulaganja u taj projekat. Slovenci koji žive u BiH vide rezon da se na tom području radi, jer ima puno posla da se napravi u segmentu čistih tehnologija u industriji“, rekao je Grmek.

Deset bh. kompanija u kojima će biti implementirane mjere čistije proizvodnje, uz uštede resursa i energije, prema riječima ministrice Đapo, još uvijek nisu selektirane.

Važno je dodati da je glavni cilj projekta unapređenje efikasnosti korištenja prirodnih resursa i poboljšanje okolišnih rezultata poslovnih organizacija u BiH. Događaju kojim je službeno počela njegova implementacija prisustvovali su predstavnici sva tri resorna ministarstva u BiH, amdasador Slovenije, Petra Schwager, voditeljica programa u Sektoru za upravljanje okolišem UNIDO-a.

Bili su tu i predstavnici nacionalni centara čistije proizvodnje, Vanjskotrgovinske komore BiH, te predstavnici ključnih međunarodnih praktikanata Efikasnog korištenja resursa i čistije proizvodnje (RECP) i stručnjaci iz istraživačkih i akademskih institucija.

(Vijesti.ba)