Novo na webu

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora  Elektroprenos-Elektroprijenos a. d.  Banja Luka M.Bursać 7A,  78 000 Banja Luka - Projekat izmještanje dalekovoda od 220kV u krugu TE Tuzla na lokalitetu općine Tuzla

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora Elektroprenos-Elektroprijenos a. d. Banja Luka M.Bursać 7A, 78 000 Banja Luka - Projekat izmještanje dalekovoda od 220kV u krugu TE Tuzla na lokalitetu općine Tuzla

Uto, 25. Feb. 2020.

Utorak, 25.02.2020.
Ponedjeljak, 16.03.2020.
JAVNA RASPRAVA SE ODLAŽE ZBOG SITUACIJE SA CORONA VIRUSOM I NAKNADNO ĆE SE ODREDITI NOVI DATUM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE KADA SE STEKNU UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE !

Ministrica Đapo u posjetu primila ambasadoricu Švicarske Nj.E. Andre Rauber Saxer

Ministrica Đapo u posjetu primila ambasadoricu Švicarske Nj.E. Andre Rauber Saxer

Pet, 21. Feb. 2020.

U Federalnom ministarstvu okoliša i turizma je danas održan sastanak Federalne ministrice okoliša i turizma Dr Edite Đapo sa ambasadoricom Švicarske Nj.E. Andre Rauber Saxer.