ArcelorMittal Zenica - kontrola realizacije mjera smanjenja emisija propisanih okolišnom dozvolom

ArcelorMittal Zenica - kontrola realizacije mjera smanjenja emisija propisanih okolišnom dozvolom

Čet, 30. Aug. 2018.


Prema obavezi iz okolišne dozvole izdate 03.4.2017. godine privrednom društvu ArcelorMittal d.o.o. Zenica, danas je Federalno ministarstvo okoliša i turizma zajedno sa Federalnom ...

Prema obavezi iz okolišne dozvole izdate 03.4.2017. godine privrednom društvu ArcelorMittal d.o.o. Zenica, danas je Federalno ministarstvo okoliša i turizma zajedno sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove posjetilo ovu kompaniju sa ciljem utvrđivanja stanja realizacije mjera smanjenja emisija zagađujućih materija u okoliš propisanih okolišnom dozvolom.

Status realizacije pojedinih mjera iz okolinske dozvole je sljedeći:
- Realizacija mjera 1.2.1. i 1.3.1. koje se odnose na izmještanje sistema za kontinuirani monitoring emisija u zrak u pogonu Koksara i Aglomeracija je u toku i navedene mjere će biti realizovane u oktobru 2018. za Koksaru i novembru 2018. za Aglomeraciju.
Realizacija ove dvije mjere je direktno povezana sa realizacijom projekta nadogradnje CEMS (Sistema za kontinuirani monitoring emisija u zrak) i ugradnje novih sistema u ArcelorMittal Zenica, kao i zamjena DAHS-a (Data Acquisition and Handling System) u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN 14181 i BAS EN 1525. Ovaj projekat je od strateškog značaja za ArcelorMittal Zenicu i znači zamjenu svih starih sistema koji su ugrađeni 2009. godine i značajno unaprijeđenje kvaliteta podataka kontrole emisija sa izvora, a takođe i usklađenost sa zakonskom regulativom. Ugovor je potpisan sa renomiranom austrijskom kompanijom SICK GmbH. Očekuje se da će ukupna vrijednost projekta iznosti između 1,63 i 1,82 miliona KM.
Realizacija projekta je planirana u tri faze:
Faza 1 – zamjena i ugradnja novih sistema u pogonima Koksara i Aglomeracija kao i ugradnja novog DAHS-a i povezivanje novih i postojećih sistema na novi DAHS.
Faza 2 – nadogradnja CEMS u pogonima Visoka peć i Čeličana i ugradnja nova tri CEMS-a u elektrofilterima Aglomeracije čija se realizacija očekuje u toku 2019 godine.
Faza 3 – ugradnja novog CEMS-a u pogonu Energetika nakon izvršene rekonstrukcije ovog pogona i ugradnje novih gasnih kotlova. Realizacija ove faze se očekuje u toku 2020. godine, a prije puštanja u rad novih gasnih kotlova.

- Ralizacija mjere 1.4.1. provjera emisija PCDD/F u pogonu Visoka peć će biti realizovana u toku 2018. godine. Stupanjem na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o monitoringu zagađujućih emisija u zrak ("Službene novine Federacije BiH 97/17 od 15.12.2017) stvoreni su uslovi za angažovanje akreditovane laboratorije za ispitivanje PCDD/F izvan Bosne i Hrecegovine, te time i realizaciju navedene mjere.

- Realizacija mjere 3.4.2. koja se odnosi na razmatranje mogućnosti postepenog smanjenja ili zamjene CaF2 topitelja sa drugim materijalom u pogonu Čeličana, u toku 2017. godine postignuto je smanjenje udjela CaF2 od 40% od ukupne količine topitelja, zamjenom ovog topitelja sa materijalom na bazi Al2O3 koji je povoljniji sa aspekta zaštite na radu, zaštite okoline kao i agresivnosti prema vatrostalnom ozidu.

- Realizacija mjere 4.4.2.  - projekat sekundarnog otprasivanja na BOF celicani i ugradnja hibridnog filtera na sinter masini br. 6 u toku, a zavrsetak oba projekta se očekuje u prvoj polovini 2019. godine.

- Realizacija mjere 4.6.1. koja se odnosi na ugradnju novih plinskih kotlova u pogonu Energetike sa Gradom Zenica i dogovor vezano za isporuku toplinske energije za grijanje Grada Zenice je u toku. Federalnom ministarstvu okoliša i turizma je dostavljena Studija o procjeni uticaja na okoliš za izgradnju nove plinske kotlovnice u kojoj će se kao gorivo koristiti koksni, visokopećni i zemni plin, a javna rasprava je zakazana za 24.9.2018. godine

Detaljan Izvještaj o statusu realizacije predloženih mjera, tehnnologija i drugih tehnika za smanjenje emisija iz postrojenja ArcelorMittal Zenica, prema obavezi iz okolišne dozvole, biće dostavljen Gradskoj upravi Zenice.