Informacija sa održanih sastanaka u FMOiT-u sa predstavnicima Evropske agencije za zaštitu okoliša