JAVNE KONSULTACIJE/SAVJETOVANJE ZA IZRADU V. IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU AARHUSKE KONVENCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2021. – 2024

JAVNE KONSULTACIJE/SAVJETOVANJE  ZA IZRADU V. IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU AARHUSKE KONVENCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2021. – 2024

Čet, 23. Maj. 2024.


JAVNE KONSULTACIJE/SAVJETOVANJE

ZA IZRADU V. IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU AARHUSKE KONVENCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2021. – 2024.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma kao NFP za provođenje Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (u daljnjem tekstu: Aarhuska konvencija) za Bosnu i Hercegovinu,

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je pokrenut novi, peti ciklus izvještavanja o provođenju Aarhuske konvencije, odnosno pripreme za podnošenje V Izvještaja sekretarijatu konvencije Ekonomske komisije za Evropu Ujedinjenih naroda (UNECE).

S tim u vezi, Federalno ministarstvo okoliša i turizma upućuje

JAVNI POZIV

zainteresovanim subjektima, nevladinim organizacijama i cjelokupnoj javnosti da se uključi u postupak javnih konsultacija i da svoj doprinos izradi izvještaja za Bosnu i Hercegovinu, odnosno da dostavi svoje primjedbe, komentare, prijedloge i sugestije do 15. jula/srpnja 2024. godine.

Format za izvještavanje dostupan je na linku: http://FORMAT ZA IZVJESTAVANJE

Peti izvještaj o provođenju Aarhuska konvencije obuhvata period od zadnjeg izvještaja iz 2021. do 2024. godine.

Do sada je Bosna i Hercegovina izradila četiri izvještaja o provedbi Aarhuske konvencije i to 2010., 2013., 2017. i 2021. godine.

Izvještaji su dostupni na web stranici Ekonomske komisije za Evropu Ujedinjenih naroda (UNECE): https://aarhusclearinghouse.unece.org/national-reports/reports i web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma:

Četvrti izvještaj o implementaciji Aarhuske konvencije u BiH - 2021.

Treći izvještaj o implementaciji Aarhuske konvencije u BiH – 2017.

Drugi izvještaj o implementaciji Aarhuske konvencije u BiH – 2014.

Prvi izvještaj o implementaciji Aarhuske konvencije u BiH - 2011.

Vremenski okvir za izradu V. izvještaja o provođenju Arhuske konvencije:

  • savjetovanje o sadržaju izvještaja (prvi preliminarni nacrt) 3 mjeseca maj – juli 2024.
  • prvi nacrt 2 mjeseca avgust – septembar 2024.
  • JAVNE RASPRAVE o nacrtu 1-2 mjeseca oktobar – novembar 2024.
  • priprema konačnog izvještaja (uključujući prijevod na engleski jezik) 2 mjeseca decembar 2024. – januar 2025.
  • rok za podnošenje izvještaja o provedbi (NIR) – preporučeni rok za podnošenje: 1. februar 2025.