JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Sri, 25. Jan. 2023.


JAVNI POZIV svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju doprinos na sadržaje propisa, te dostave komentare i prijedloge na Nacrte sljedećih pravilnika:

Na osnovu člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH” broj: 51/12) Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje

JAVNI POZIV

svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju doprinos na sadržaje propisa, te dostave komentare i prijedloge na Nacrte sljedećih pravilnika:

  1. Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i
  2. Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Sve eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na sadržaj teksta propisa zainteresirani subjekti mogu dostaviti Federalnom ministarstva okoliša i turizma, na e-mail adresu: fmoit@fmoit.gov.ba i sabina.sijaric@fmoit.gov.ba, u roku od 10 dana od dana objave ovog poziva ili pismenim putem na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Obrazac   za dostavljanje komentara i prijedloga na Nacrte pravilnika