JAVNI POZIV - Nacrt uredbe o Informacionom sistemu zaštite okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV - Nacrt uredbe o Informacionom sistemu zaštite okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine

Čet, 14. Apr. 2022.


Na osnovu člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH” broj: 51/12) Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje

JAVNI POZIV

svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju svoje komentare, prijedloge i sugestije na Nacrt uredbe o Informacionom sistemu zaštite okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sve eventualne komentare i prijedloge na sadržaj teksta propisa zainteresirani subjekti mogu dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, na e-mail adresu: andrea.bevanda@fmoit.gov.ba i sanela.popovic@fmoit.gov.ba ili pismenim putem na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva.

Nacrt Uredbe o Informacionom sistemu zastite okolisa

Obrazac-komentari-Nacrt Uredbe o Informcionom sistemu zastite okolisa