JAVNI POZIV za ostavljanje komentara i prijedloga na nacrte uredbi

JAVNI POZIV za ostavljanje komentara i prijedloga na nacrte uredbi

Pet, 01. Apr. 2022.


Na osnovu člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH” broj: 51/12) Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje

JAVNI POZIV

svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju doprinos na sadržaje propisa, te dostave komentare i prijedloge na Nacrte sljedećih uredbi:

  1. Uredba o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za ambalažu i električne i elektronske proizvode
  2. Uredba o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad

Sve eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na sadržaj teksta propisa zainteresirani subjekti mogu dostaviti Federalnom ministarstva okoliša i turizma, na e-mail adresu: fmoit@fmoit.gov.ba, u roku od 10 dana od dana objave ovog poziva ili pismenim putem na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

UREDBA NAKNADE BOS 16.03.2022

Uredba o raspodjeli sredstva sa operaterom BOS 17.03.2022

Obrazac komentari