JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUCNOG ISPITA ZA TURISTICKE VODICE za 2020. GODINU