JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNICKE AGENCIJE za 2021. GODINU