Javni uvid - u nacrte: Uredbe o projektima za koje je potrebna obavezna procjena uticaja na okoliš, Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu i Pravilnika o sprečavanju nesreća većih razmjera

Javni uvid - u nacrte: Uredbe o projektima za koje je potrebna obavezna procjena uticaja na okoliš, Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu i Pravilnika o sprečavanju nesreća većih razmjera

Uto, 06. Apr. 2021.


Javni poziv svim zainteresiranim subjektima da daju doprinos na sadržaj Nacrta podzakonskih propisa

Na osnovu člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH” broj: 51/12) Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje

JAVNI POZIV

svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju doprinos na sadržaj NACRTA sljedećih podzakonskih propisa: Uredbe o projektima za koje je potrebna obavezna procjena uticaja na okoliš, Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu i Pravilnika o sprečavanju nesreća većih razmjera

                       

 Primjedbe, prijedloge i sugestije na sadržaj teksta zainteresirani subjekti mogu dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, na e-mail  adresu: fmoits@fmoit.gov.ba, u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva, isključivo na Obrascu za komentare na nacrt propisa.

Nacrti propisa:

Uredba o projektima za koje je potrebna obavezna procjena uticaja na okoliš

Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolisnu dozvolu

Pravilnik o sprečavanju nesreća većih razmjera

Obrazac za komentare:

Obrazac za komentare na nacrt propisa