- O B A V I J E S T - KANDIDATIMA O DATUMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE - II ROK