O B A V I J E S T - O REZULTATIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE ODRŽANOG DANA 11.10.2022. GODINE