O B A V J E Š T E NJ E KANDIDATIMA O DATUMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE