O B A V J E Š T E NJ E O REZULTATIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE