O B A V J E Š T E NJ E - REZULTATI ISPITA VODITELJI POSLOVNICA PUTNIČKIH AGENCIJA

O B A V J E Š T E NJ E - REZULTATI ISPITA VODITELJI POSLOVNICA PUTNIČKIH AGENCIJA

Čet, 01. Okt. 2020.


O B A V J E Š T E NJ E O REZULTATIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE ODRŽANOG DANA 29.9.2020. GODINE

Obavjestenje o rezultatima ispita - 29 - 09 - 2020 I ROK