Obavijest - Javni uvid u prijedloge Uredbi

Obavijest - Javni uvid u prijedloge Uredbi

Pet, 29. Jan. 2021.


JAVNI POZIV svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju svoje komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije na: Prijedlog Uredbe o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada. Prijedlog Uredbe o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada.

Na osnovu člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH” broj: 51/12) Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje

                                                                                JAVNI POZIV

svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju svoje komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije na:

  • Prijedlog Uredbe o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada.
  • Prijedlog Uredbe o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je s ciljem uređenja upravljanja posebnim kategorijama otpad kao što su: otpadni akumulatori i baterije, gume, ulja i vozila pripremilo navedene Uredbe.

Prijedlozi navedenih Uredbi su upućene na mišljenje relevantnim institucijama.

Sve eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na sadržaj teksta zainteresirani subjekti mogu dostaviti Federalnom ministarstva okoliša i turizma, na e-mail adresu: fmoits@fmoit.gov.ba, do 25.02.2021. godine, od dana objave ovog poziva ili pismenim putem na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Obrazac-komentari-Uredbe

Uredba o visini i uslovima za podsticajna sredstva FMOIT 15 1 2021

UREDBA o naknadama za proizvod koji postaju posebne kategorije otpada-FMOIT-15 1 2021

Obrazac-komentari-Uredbe (2)