Obavijest o održanoj završnoj fokus grupi u Bihaću

Obavijest  o održanoj završnoj fokus grupi u Bihaću

Uto, 18. Jul. 2023.


Obavijest

o održanoj završnoj fokus grupi u Bihaću na temu:

“Identifikacija politika i pitanja iz regulatornog okvira u cilju povećanja rasta i konkurentnosti turističkog sektora u Federaciji BiH”

USAID Turizam, u saradnji s Privrednom komorom Federacije BiH i uz koordinaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizirao je završnu fokus grupu u Bihaću, dana 13.7.2023. godine s ciljem izrade Bijele knjige politika i prioriteta reformske agende turizma i ugostiteljstva za Federaciju BiH. U okviru planirane fokus grupe, ispred Federalnog ministarstva okoliša i turizma učestvovala je Edina Đonko, stručni savjetnik u Sektoru za turizam i ugostiteljstvo u okviru koje se sa predstavnicima privatnog i javnog sektora govorilo o izazovima i problemima sa kojima se susreću privrednici i turistički djelatnici Unsko-sanskog kantona. Cilj fokus grupe je dobiti što bolji u vid u trenutno stanje u oblasti turizma, identificirati najvažnije prepreke koje se odnose na pravni i regulatorni okvir sa kojima se suočava privatni sektor Unsko-sanskog kantona, te prilikom izrade dokumenta predložiti niz mjera za unapređenje cjelokupne turističke ponude.

U okviru fokus grupe osigurano je i prisustvo predstavnika javnih institucija iz sektora turizma i ugostiteljstva Unsko-sanskog kantona uz aktivno učešće privatnog sektora.

Takođe, u narednom periodu će se pristupiti pisanju preporuka za unapređenje konkurentnosti turizma i putovanja u Federaciji BiH.

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma