OBAVIJEST - VAUČERI

OBAVIJEST - VAUČERI

Pet, 17. Jun. 2022.


O B A V I J E S T GRAĐANIMA FEDERACIJE BiH

Vlada Federacije BiH je na 319. sjednici 16.06.2022. godine usvojila Odluku o dodjeli sredstava za razvoj turizma za 2022. godinu koja će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“. Nakon objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ raspisat će se Javni poziv za odabir internet platformi koje će distribuirati vaučere.

Javni poziv će biti otvoren 15 dana.  Nakon okončanja Javnog poziva, bit će omogućeno da građani Federacije BiH uvidom u ponude turističkih paket aranžmana ponuđenih na internet stranicama digitalnih platformi, odaberu turistički paket aranžman koji im odgovara, te da ga elektronskim putem  ili na drugi način kupe.

Pravo korištenja vaučera imaju punoljetni građani Federacije BiH.

Minimalna vrijednost turističkog paket aranžmana je 250 KM.

Vaučer je u iznosu od 200 KM.

Stoga pozivamo sve građane da prate internet stranicu Federalnog ministarstva okoliša i turizma www.fmoit.gov.ba gdje će biti oglašeni svi daljnji koraci, kao i internet platforme putem koje će se ove aktivnosti provoditi.

O B A V I J E S T  

UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA ZA SMJEŠTAJ  NA TERITORIJI FEDERACIJE BiH

Vlada Federacije BiH je na 319. sjednici 16.06.2022. godine usvojila Odluku o dodjeli sredstava za razvoj turizma za 2022. godinu koja će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“. Nakon objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ raspisat će se Javni poziv za odabir internet platformi koje će distribuirati vaučere.

Javni poziv će biti otvoren 15 dana. Nakon objave Javnog poziva i odabira internet platformi za distribuciju vaučera, bit će omogućeno da svi zainteresirani ugostiteljski objekti za smještaj s područja Federacije BiH ostvare poslovnu saradnju sa odabranim internet platformama.

Stoga se pozivaju ugostiteljski objekti za smještaj s područja Federacije BiH da kreiraju turističke paket aranžmane koji će biti na raspolaganju građanima Federacije BiH i ostvare poslovnu saradnju sa odabranim internet platformama.     

Nakon okončanja Javnog poziva, na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma www.fmoit.gov.ba bit će oglašeno koje su to platforme odabrane da se putem njih distribuiraju vaučeri.