OBAVJEŠTAVA SE ZAINTERESIRANA JAVNOST DA SE PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE 2021-2035 MOŽE PRONAĆI NA SAJTU ESPOO FOKAL POINT-A ZA BIH

OBAVJEŠTAVA SE ZAINTERESIRANA JAVNOST DA SE PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE 2021-2035 MOŽE PRONAĆI NA SAJTU ESPOO FOKAL POINT-A ZA BIH

Sri, 09. Jun. 2021.


Obavještava se zainteresirana javnost da se Prostorni plan Republike Srbije 2021-2035 i Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, može pronaći na sajtu ESPOO focal point-a za BiH.

U okviru dokumenta Prostorni plan Republike Srbije 2021-2035, u podnaslovu 7.2.4.2. Energija, energetska infrastruktura i energetska efikasnost, predviđene su, kao prioritetne aktivnosti, rekonstrukcija i revitalizacija postojećih termoelektrana snage preko 300 MW i izgradnja novih termoelektrana i velikih hidroelektrana. Nove termoelektrane predviđene ovim Prostornim planom su: TE Štavalj - predviđena u prekograničnom regionu. Ovaj projekat uključuje izgradnju termoelektrane procijenjene instalirane snage od 300 MW. Projektno mjesto nalazi se na 15,5 km od Sjenice, na udaljenosti od 70,5 km od granice sa Federacijom BiH.

Takođe, u planu je i izgradnja sljedećih termoelektrana: TE Novi Kovin (procijenjena instalirana snaga od 700 MW); TTENT B3 (procijenjena instalirana snaga od 750 MW); TE Kolubara B (procijenjena instalirana snaga 2 x 375 MW); TE Kostolac B3 (procijenjena instalirana snaga od 350 MW); TE-TO Novi Sad (procijenjena instalirana snaga od 340 MW).

Planira se i izgradnja velike hidroelektrane HE Srednja Drina, instalirane snage 321 MW, na rijeci Drini. Planom je predviđena i revitalizacija HE Zvornik, a posebno je značajno povećanje snage koju isporučujе na prenosni sistem.

Očekuje se početak radova za pravac (E–761) Požega – Užice – Kotroman (granica sa Bosnom i Hercegovinom), za šta je urađena ili je u toku izrada planske i tehničke dokumentacije, a započeta je izgradnja autoputskog pravca Kuzmin – Sremska Rača (granica sa Bosnom i Hercegovinom), koji predstavlja još jedan autoputski pravac povezivanja sa BiH (podnaslov 5.4.1. Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura).

NAPOMENA: Rok za dostavu komentara je 25.6.2021. godine.