Obavještenje - turistički vodiči

Obavještenje - turistički vodiči

Uto, 18. Dec. 2018.


Obavještenje o rezultatima polaganja stručnog ispita za turističke vodiče

O B A V J E Š T E NJ E

Svi kandidati koji su polagali stručni ispit za turističke vodiče dana 17.12.2018.godine uspješno su položili ispit.