Obavještenje - voditelji poslovnica

Obavještenje - voditelji poslovnica

Čet, 20. Dec. 2018.


Obavještenje o rezultatima polaganja stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije

Na osnovu odredaba Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice putničke agencije („Službene novine Federacije BiH“; broj: 30/10), Federalno ministarstvo okoliša i turizma i z d a j e

O B A V J E Š T E NJ E

O REZULTATIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE ODRŽANOG DANA 18.12.2018. GODINE

Obavještavaju se svi kandidati koji su pristupili polaganju stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije, dana 18.12.2018. godine (utorak) da su isti uspješno položili.