OBJAVA - JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE za 2024. GODINU