Objava - Liste aplikanata koji su zadovoljili propisane uvjete JP

Objava - Liste aplikanata koji su zadovoljili propisane uvjete JP

Čet, 17. Nov. 2022.


Objava - LISTE - aplikanata koji su zadovoljili propisane uslove iz Ponovnog javnog poziva za Program broj 4 i oni koji nisu zadovoljili propisane ustove

LISTA APLIKANTI PONOVNI JAVNI POZIV PROGRAM 4 .