Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada web stranice ministarstva

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada web stranice ministarstva

Pet, 07. Sep. 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada web stranice.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada web stranice.pdf