Odražana javna rasprava o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš za nova postrojenja AMZ

Odražana javna rasprava o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš za nova postrojenja AMZ

Uto, 25. Sep. 2018.


 Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 24.9.2018. godine organizovalo u Gradskoj upravi Zenica javnu raspravu o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavan...

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 24.9.2018. godine organizovalo u Gradskoj upravi Zenica javnu raspravu o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju postrojenja za proizvodnju toplote, električne energije i komprimiranog zraka u Zenici.

Investitor ovog novog postrojenja je kompanija “ArcelorMittal” Zenica (AMZ), koja će biti  50 postotni vlasnik budućeg joint-venture preduzeća, a  Grad Zenica 20 postotni vlasnik.

Studiju je u saradnji sa zeničkim profesorom Šefketom Goletićem i njegovim konsultantskim timom, izradila konsultantska kuća “Zagrebinspekt” iz Mostara. 

Postrojenje  za proizvodnju toplote, električne energije i komprimiranog zraka će biti ukupne snage 112,5 MWth,  godišnje će raditi više od 8.000 sati i zapošljavati 77 radnika.

Studija je pokazala da bi nova toplana trebala promijeniti i uslove života u ovom gradu. Riječ je o energetskom postrojenju koje će doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka, ali i supstituciji uglja, zatvaranja nekih objekata u okruženju koji su negativno utjecali na okoliš.

Emisije štetnih materija u zrak  biće svedene ispod graničnih vrijednosti, ali se i supstituiše oko 150 hiljada tona uglja, koji je generirao visoke emisije sumpordioksida (SO2) i prašine u zrak.

Procjenjuje se da će u zimskom periodu  emisije štetnih materija biti niže za oko 35 posto. Pored toga, znatno će manje (za oko 9.500 metara kubnih po satu), biti zahvaćano i vode iz rijeke Bosne za tehnološki proces. Očekuje se da će se za 90 posto manje otpadnih, tehnoloških voda ispuštati u rijeku Bosnu. Ukidaju se taložni bazeni u Trokućama i deponija uglja. Rasterećuje se saobraćaj za Tetovo, gdje svakog dana prolaze desetine kamiona s ugljem.

Raspravi su prisustvovali stručnjaci iz oblasti okoliša, političari i građani zainteresirani za realizaciju projekta. Član Komisije za ocjenu ove studije Jusuf Duraković pozvao je građane Zenice da podrže ovu studiju, ocjenjujući da je projekt “Gradu bio potreban još jučer”.

Spisak primjedbi pismeno je dostavio i predsjednik “Eko-foruma” Zlatan Alibegović, kao i predsjednik Upravnog odbora “Eko-foruma” Samir Lemeš, koji je poručio da studija mora biti poslana autorima na doradu te da trebaju biti izmijenjeni istaknuti nedostaci.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović najavio je da će 4. oktobra potpisati ugovor sa predstavnicima Fonda iz Finske, koji će isporučiti opremu i tehnološko rješenje, ali da će projekt sigurno ići u realizaciju “jer drugog rješenja nema”. Kasumović je najavio kako je ovo jedan od najboljih projekata u BiH koji, kako tvrdi, “Grad ne zadužuje nijednu marku”, ali će projekt sufinansirati sa četiri miliona eura, za što će dobiti 20 posto vlasništva postrojenja.