Održana sjednica Međuentitetskog tijela za okoliš/životnu sredinu

Održana sjednica Međuentitetskog tijela za okoliš/životnu sredinu

Čet, 20. Jun. 2024.


U prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a u Banjaluci održana je 60. sjednica Međuentitetskog tijela za okoliš/životnu sredinu. Sjednici su prisustvovali članovi Međuentitetskog tijela za okoliš/životnu sredinu iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a istom je predsjedavao Duško Solomun, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Tokom sjednice razmatrane su informacije i problematika po prethodno dogovorenom i usaglašenom dnevnom redu.

Razmijenjene su informacije o aktivnostima na izradi propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj u proteklom periodu, a raspravljalo se o aktivnostima izvođenja radova u sklopu izgradnje kompleksa „Trebević Hills“ na području entiteta RS, koje se provode u kontaktnoj zoni Zaštićenog pejzaža „Trebević“ u Federaciji Bosne i Hercegovine i u neposrednoj blizini Parka prirode „Trebević“ u RS-u. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je, po ponovnoj  urgenciji od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, s obzirom na to da Grad Istočno Sarajevo prethodno nije dostavio nikakav odgovor, zatražilo očitovanje Republičkog inspektorata RS-a. U pismenom očitovanju ovog inspektorata navodi se da nema nikakvih nepravilnosti kod izgradnje kompleksa „Trebević Hills“ i da se sve izvodi po prethodno izdatim dozvolama od strane Grada Istočno Sarajevo. S obzirom na blizinu zaštićenih područja Trebevića, i u Federaciji BiH i u RS-u, kao i vezano za druga pitanja osjetljivosti ovoga područja, neophodno je bilo u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine RS-a uraditi stratešku procjenu utjecaja na okoliša prilikom izrade prostornog plana i izvršiti određena usaglašavnja s nadležnim organima u Federaciji BiH, što nije urađeno. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a, koje kao nadležni organ provođenja ovih procedura nije bilo uključeno niti konsultovano od strane Grada Istočno Sarajevo u prethodnim aktivnostima planiranja i odobravanja, što se i zvanično mora preispitati.

Jedna od tačaka dnevnog reda je bila vezana za informacije koje su se pojavile oko  potencijalne eksploatacije litijuma na planini Majevici u općini Lopare u entitetu RS. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a nije zaprimilo nikakav zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš, bez koje se ne može ići u dalju proceduru odobravanja ovih aktivnosti. Ako dođe do ovoga postupka, u skladu entitetskim zakonima o zaštiti okoliša, odnosno životne sredine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a, obavezno je da u taj postupak uključi Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao i druge relevantne institucije i organizacije u cilju vođenja pravno i tehnički korektnog i transparentnog postupka.

Također, razgovaralo se o pripremnim aktivnostima za učešće delegacija Bosne i Hercegovine na  predstojećim Konferencijama država članica UN konvencije o klimatskim promjenama (UNFCCC COP 29) i UN konvencije za biodiverzitet (UNCBD COP 16).