U Federalnom ministarstvu okolisa održan sastanak sa općinama Trnovo, Hadžići i Konjic na temu zaštite prirode u Federaciji BiH

U Federalnom ministarstvu okolisa održan sastanak  sa općinama Trnovo, Hadžići i Konjic na temu zaštite prirode u Federaciji BiH

Sri, 15. Maj. 2019.


Održan sastanak sa općinama Trnovo, Hadžići i Konjic na temu zaštite prirode u Federaciji BiH

Informacija.docx