22. sjednica Savjetodavnog naučnog tehničkog i tehnološkog tijela Konvencije o biol. raznol.

22. sjednica Savjetodavnog naučnog tehničkog i tehnološkog tijela Konvencije o biol. raznol.

Pet, 06. Jul. 2018.


22. sjednica Savjetodavnog naučnog tehničkog i tehnološkog tijela Konvencije o biološkoj raznolikosti (Subsdiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice – SBSTTA) ...

22. sjednica Savjetodavnog naučnog tehničkog i tehnološkog tijela Konvencije o biološkoj raznolikosti (Subsdiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice – SBSTTA)

02.-07. juli/srpanj 2018.

Montreal, Kanada

Savjetodavno naučno, tehničko i tehnološko tijelo Konvencije o biološkoj raznolikosti (Subsdiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice – SBSTTA) predstavlja pomoćno tijelo Konferencije stranaka (COP) i podnosi redovne izvještaje o svim aspektima svoga rada u naučnom, tehničkom i tehnološkom smislu. Osnovne funkcije SBSTTA-e podrazumijevaju: davanje procjena statusa biološke raznolikosti; davanje procjena mjera poduzetih u skladu s odredbama Konvencije o biološkoj raznolikosti i odgovoriti na pitanja važna za COP. Na 22. sjednici SBSTTA-e kao predstavnik Bosne i Hercegovine ujedno i član biroa za regiju istočne Europe, učestvuje prof. Dr Senka Barudanović.

Tačke dnevnog reda o kojima se diskutuje na sjedinici su:

• Informacije o digitalnom sekvencioniranju genetskih resursa

• Procjene i upravljanje rizicima vezanim za žive modificirane organizme (LMO)

• Sintetska biologija

• Unaprijeđeni naučni izvještaj o napretku prema ciljanim Aichi ciljevima i o načinima ubrzanja napretka

• Zaštičena područja i druge mjere za poboljšanje zaštite i upravljanja

• Morska i obalna biološka raznolikost: ekološki i biološki značajna morska područja, antropogena podvodna buka i morski otpad, biološka raznolikost u hladnovodnim područjima i prostorno planiranje morskih područja

• Biološka raznolikost i klimatske promjene: ekosistemski baziran pristup prilagođavanju klimatskim promjenama i smanjenje rizika od katastrofe • Strane invazivne vrste

• Zaštita i održiva upotreba polinatora

• Drugi program rada Međuvladine platforme o biološkoj raznolikosti i uslugama ekosistema (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)

Prof. Dr Senka Barudanović kao član biroa za regiju istočne Europe imala je priliku dati najnovije informacije za područje Bosne i Hercegovine, između ostalog informacije o statusu polinatora, BES-Net trijalogu koji se održao u Sarajevu (18.-20. oktobar 2017.), i pristupu koaliciji “Promocija polinatora”, koju je Bosna i Hercegovina potpisala u okviru 6. Plenarne sjednice IPBES-a (Međuvladina platforma o biodiverzitetu i uslugama ekosistema) potpisivanjem Deklaracije o članstvu, kao država BiH je izrazila svoju spremnost za buduće korake ka zaštiti polinatora i njihovih staništa.

Popratne aktivnosti u okviru sjednice su vezane za tehničku podršku i savjetovanje za izradu 6. nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznolikosti i predstavljanje platforme UN Biodiversity Lab koja ima za cilj globalno mapiranje i interaktivno predstavljanje geo-prostornih podataka koji su od značaja za biološku raznolikost na globalnom nivou, a također imaju i značaj za izradu indikatora i proces izvještavanja prema Konvenciji o biološkoj raznolikosti.