46. Međunarodni bagdadski sajam održati u periodu od 1.-10.11.2019. godine u Bagdadu, Republika Irak.