500.000 KM za nabavku dvije automatsek monitoring stanica za mjerenje kvaliteta zraka

500.000 KM za nabavku dvije automatsek monitoring stanica za mjerenje kvaliteta zraka

Uto, 07. Jul. 2020.


Vlada Federacije BiH na posljednjoj je sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša, utvrđenog Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Budžetom FBiH za ovu godinu ova sredstva utvrđena su u ukupnom iznosu od 500.000 KM.

Bit će utrošena za nabavku dvije automatske monitoring stanice za mjerenje kvaliteta zraka (simultano mjerenje fizikalno-hemijskih pokazatelja kvaliteta zraka i meteoroloških parametara) i eksterne kalibracione jedinice, kao dio mreže monitoring kvaliteta zraka od značaja za Federaciju BiH. Stanice će nabaviti Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
 
Po izvršenoj nabavci, ministarstvo će automatske monitoring stanice ustupiti na korištenje Federalnom hidrometeorološkom zavodu po osnovu sklopljenog ugovora.
 
Jedan od ciljeva nabavke ovih stanica jeste jačanje sistema monitoringa kroz uspostavu mreže automastkih stanica za mjerenje kvaliteta zraka.