AVIOLINIJA TEL AVIV SARJEVO ZA USPOSTAVU SURADNJE U OBLASTI TURIZMA