BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode

BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode

Ned, 09. Jun. 2024.


U svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu održana je promocija monografije ''Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini'', potom i svečana primopredaja njenog Sažetka za donosioce odluka – Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, kao ključnoj tački za biodiverzitet u Bosni i Hercegovini.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je ključna tačka za Međuvladinu naučno-političku platformu za biodiverzitet i ekosistemske servise (The Intergovernmental Science – Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) i Konvenciju o biološkoj raznolikosti Ujedinjenih naroda (Convention on biological diversity – UNCBD). Ova publikacija će poslužiti nadležnim institucijama za okoliš kao alat za bolje donošenje propisa i legislativa te boljim upravljanjem zaštićenim područjima i vrstama.

Monografija je rezultat četverogodišnjeg rada grupe od 105 naučnih radnika iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su analizirali društveno značajne naučne informacije i  tradicionalno znanje o prirodi i prirodnim resursima u BiH. Ovaj značajni  projekat, koji su koordinirali UNEP-WCMC, UNDP i UNESCO, ima za cilj uspostavu validne i kontinuirane naučno-tehničke podrške procesu donošenja odluka za održivi razvoj i očuvanje prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini. Na istom događaju promovirana je i monografija ''Stanje tradicionalnih znanja o biodiverzitetu u Bosni i Hercegovini'', čiji su rezultati već uključeni u ukupnu Procjenu stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH. Projekat pod punim nazivom ''Podržavanje donošenja odluka i jačanje kapaciteta za podršku IPBES-u kroz nacionalnu procjenu ekosistema'' implementirao se od strane Centra za ekologiju i prirodne resurse ''Akademik Sulejman Redžić'', Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u partnerstvu s Federalnim ministarstvom za okoliš i turizam kao ključnom tačkom za implementaciju IPBES-a u Bosni i Hercegovini. Podržan je od strane Inicijative za klimu Njemačkog federalnog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost (IKI) i UNEP WCMC.

Radi se o projektu od velike važnosti za Bosnu i Hercegovinu, jer predstavlja korak bliže održivom upravljanju prirodom. Ovaj projekat pokazuje da priroda daje mnogo više koristi od onih o kojima obično mislimo: reguliše klimu, poplave, erozije i klizišta, količinu i kvalitet vode koju pijemo, razgradnju organske materije i mnogo drugih procesa od kojih zavisimo. Istovremeno, uz prirodu vežemo zdravlje, kvalitet ishrane, razvoj poljoprivrede i stočarstva, ali i inspiraciju za brojna književna, likovna i muzička djela. Posebno, priroda je osnova za proces učenja od prvih pojmova u životu djeteta, pa sve do mudrosti koje možemo čuti od penzionera u gradskim parkovima. Na kraju, stanje prirode oko nas je mjera našeg civilizacijskog i društvenog napretka, po kojoj nas drugi procjenjuju. Shodno tome, u skladu s nadležnostima institucija i odgovornošću svih građana trebamo štititi prirodu Bosne i Hercegovine.