Čeka se još Dom naroda Parlamenta Federacije BiH: Zašto je neophodno usvojiti novi zakon o zaštiti okoliša FBiH

Čeka se još Dom naroda Parlamenta Federacije BiH: Zašto je neophodno usvojiti novi zakon o zaštiti okoliša FBiH

Pon, 07. Sep. 2020.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izradilo, a Vlada FBiH poslala u parlamentarnu proceduru novi zakon o okolišu Federacije BiH.

Zakon je usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, ali još uvijek se čeka razmatranje na Domu naroda. Zakon je neophodno što prije usvojiti i u Domu naroda.

Usvajanje novog zakona o okolišu FBiH bio bi veliki korak naprijed u procesu EU integracija i ujedno napredak u procesu reforme energetskog sektora. Prednosti novog zakona osjetili bi investitori, građani i građanke, dok bi se značajno unaprijedila zaštita okoliša u skladu sa EU normama.