COVID-19, zoonoze, biološka raznolikost i zdravlje ljudi