Edita Đapo uvrštena u Muzej uspjeha i uspješnih Zapadnog Balkana / Jugoistočne Evrope

Edita Đapo uvrštena u Muzej uspjeha i uspješnih Zapadnog Balkana / Jugoistočne Evrope

Pet, 05. Okt. 2018.


SAOPĆENJE ZA JAVNOST 5. oktobar 2018. Edita Đapo uvršetanu Muzej uspjeha i uspješnih Zapadnog Balkana / Jugoistočne Evrope Ministrica okoliša i turizma FBiH Edita Đapo...

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

5. oktobar 2018.

Edita Đapo uvršetanu Muzej uspjeha i uspješnih Zapadnog Balkana / Jugoistočne Evrope

Ministrica okoliša i turizma FBiH Edita Đapo uvrštena je Muzej uspjeha i uspješnih Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope. Edita Đapo je uvrštena u “Muzej uspjeha i uspješnih” kao posebno zaslužna za ekspanziju i ubrzani razvoj turizma i zaštite okoliša u Federaciji BiH te snažnom rastu posjeta trusitičkim centrima u Federaciji.

Za njenog mandata turizam je postao najperspektivnija privredna grana te je postalo jasno da usmjeravanje na podršku turističkom sektoru može značajno smanjiti nezaposlenost i donijeti privredni rast. Zalaganje Edite Đapo da se prekine dvodecenijska praksa tolerisanja ne poštivanja zakona I propisa o zaštiti okoliša rezultiralo je možda najvažnijim potezom – konačnim zaustavljanjem zagadjivanja okoliša od velikih kompanija – u slučaju Gikil-a. Posebno je važno istaći da je ministrica Đapo projektima poput ruta “Valter brani Sarajevo” doprijenijela prekograničnoj saradnji te afirmaciji inovacijskih modela u razvoju turizma. Višemilionski projekti poput Via Dinarica, prepoznati od medjunarodnih partnera, skrenuli su pažnju na potenciju turizma kao integrirajućeg faktora za bh društvo. Tokom njenog mandata sa cca 21 milion KM finansirani su projekti koji su odabrani da bi doprinijeli da se na turizam gleda u BiH kao na novi strateški pravac u borbi sa nezaposlenosti ten a šansu pozitivne promocije BiH u svijetu kao i ravnomjernog razvoja turističkog sektora u urbanim neurbanim područjima.

Muzej uspjeha i uspješnih Zapadnog Balkana /JIE je projekt koji je osnovala i realizira novinska agencija Atrakcija kako bi se posebno akcentirala pažnja javnosti na nedovoljno istkatnute uspjehe u zoni Zapadnog Balkana / Jugoistočne Evrope.