„Ekološka civilizacija: Izgradnja zajedničke budućnosti za sve“