Federalna ministrica okoliša i turizma dr. Edita Đapo u posjeti općini Fojnica

Federalna ministrica okoliša i turizma dr. Edita Đapo u posjeti općini Fojnica

Sri, 23. Jun. 2021.


U sklopu redovnih aktivnosti, federalna ministrica okoliša i turizma dr. Edita Đapo je boravila danas u radnoj posjeti općini Fojnica.

U sklopu redovnih aktivnosti, federalna ministrica okoliša i turizma dr. Edita Đapo je boravila danas u radnoj posjeti općini Fojnica.

Tom prilikom upriličen je sastanak sa načelnikom Sabahudinom Klisurom i saradnicima, a tema sastanka bila je razvoj turizma na području općine Fojnica.

Načelnik je upoznao ministricu sa problemima sa kojima se suočava Fojnica, ali i sa razvojnim projektima ove općine. Također je naglasio važnost lječilišta „​Reumal“ Fojnica za kompletan razvoj općine te se zahvalio Vladi FBiH na dodijeljenoj pomoći ovoj ustanovi tokom pandemije korona virusa.

U sklopu posjete ovoj općini ministrica Đapo je posjetila i Javnu ustanovu za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „​Reumal“ Fojnica. Direktor Reumala Alija Mukača je upoznao ministricu sa problemima u ovoj ustanovi, dugovanjima koji u uslovima pandemije dodatno otežavaju poslovanje, zatim planom restruktuiranja te ostalim poduzetim aktivnostima kojima je cilj poboljšanje kvaliteta usluga i poslovanja lječilišta.

Ministrica Đapo je naglasila da Fojnica ima ogroman potencijal za razvoj zdravstvenog turizma. Lječilište „Reumal“ Fojnica je poznat diljem svijeta po svojoj ljekovitoj vodi sa čudotvornim dejstvima, kao i izvanrednim doktorima i uslugom koja se pruža posjetiteljima.

Ministrica je tokom boravka u Fojnici posjetila i Franjevački samostan Duha Svetoga u Fojnici, u kojem se nalazi najvažniji dokument o ljudskim pravima Ahdnama. Osmanski sultan Mehmed II Fatih je nakon osvajanja Bosne, 28. maja 1463. godine, Ahdnamu predao fra Anđelu Zvizdoviću, starješini franjevačkog reda u BiH, kao dokument kojim bosanskim katolicima garantuje ličnu i imovinsku sigurnost, kao i slobodu vjerskog djelovanja.