Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo razgovarala sa resornim ministrima u Vladi Kantona Sarajevo Srđanom Mandićem i Damirom Filipovićem

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo razgovarala sa resornim ministrima u Vladi Kantona Sarajevo Srđanom Mandićem i Damirom Filipovićem

Sri, 26. Jun. 2019.


INTENZIVIRATI SURADNJU VLADE FEDERACIJE BiH SA VLADAMA KANTONA

INTENZIVIRATI SURADNJU VLADE FEDERACIJE BiH SA VLADAMA KANTONA.docx