Federalno ministarstvo okoliša i turizma nabavlja dvije stanice za mjerenje kvalitete zraka

Federalno ministarstvo okoliša i turizma nabavlja dvije stanice za mjerenje kvalitete zraka

Pet, 25. Sep. 2020.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisalo je javni tender – otvoreni postupak za nabavku dvije automatske monitoring stanice za mjerenje kvalitete zraka - simultano mjerenje fizikalnohemijskih pokazatelja kvalitete zraka i meteoroloskih parametara i eksterne kalibracione jedinice.

Vrijednost stanica koje se nabavljaju procijenjene na iznos do 500.000 maraka sa PDV-om.

Kako je navedeno u Odluci o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, sredstva za finansiranje nabavke planirana su na poziciji 614100. Nabavka automatskih monitoring stanica za mjerenje kvalitete zraka" JRJN: 90712000- 1, iz izmjene Plana nabavki Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2020. godinu broj: 08/2-11-4-12/20-1 od 12.03.2020. godine, pod stavkom 25. istog.

Proceduru javne nabavke će provesti Komisija imenovana Rješenjern od strane ministrice Federalnog ministarstva okolisa i turizma.

Tenderska dokumentacija može se preuzeti kod Agencije za javne nabavke BiH.