Federalno ministarstvo okoliša i turizma: Pojačati nadzor nad radom svih deponija u FBiH

Federalno ministarstvo okoliša i turizma: Pojačati nadzor nad radom svih deponija u FBiH

Čet, 03. Sep. 2020.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma je pozvalo kantone, općine i nadležne inspekcije da pojačaju nadzor nad zakonitosti rada svih deponija na području Federacije BiH. Poziv je uslijedio nakon, po zdravlje stanovništva i okoliš, opasnog  požara na deponiji u Konjicu, saopćeno je iz ovog ministarstva.

S ciljem zaštite života ljudi i okoliša ovo ministarstvo posebno zahtjeva pojačan nadzor i odgovornost nadležnih organa nad sigurnosti i načinu održavanja deponija kako bi bili smanjeni rizici od eventualnih požara i drugih neželjenih situacija. 

Federalno ministarstvo napominje da su institucionalne odgovornosti u sektoru upravljanja čvrstim otpadom u Federaciji BiH podijeljene na nekoliko nivoa. Ključni akteri u sektoru upravljanja čvrstim otpadom u Federaciji BiH su kantoni i općine koje, uglavnom, osnivaju svoja javna komunalna preduzeća za upravljanje općinskim i regionalnim deponijama komunalnog otpada, te organiziraju rad preduzeća, prikupljanje i odlaganje otpada, kao i sigurnost deponija, saopćeno je iz ovog ministarstva.