FMOIT: Podržavamo stav i zahtjeve građana, ali prava adresa za rješavanje problema deponije Uborak su gradske i kantonalne institucije

FMOIT: Podržavamo stav i zahtjeve građana, ali prava adresa za rješavanje problema deponije Uborak su gradske i kantonalne institucije

Pon, 05. Okt. 2020.


Gradska uprava Grada Mostara nadležna za je upravljanje deponijom Uborak. Isto tako i svim drugim deponijama u Federaciji Bosne i Hercegovine osnivači su i njima upravljaju općine ili kantoni. Općinski i kantonalni nivo vlasti izdaje svu neophodnu dokumentaciju.

Tako je deponiju Uborak osnovao Grad Mostar, a plan upravljanja otpadom istoj izdaje Hercegovačno-neretvanski kanton. Nažalost, vlasti tog kantona nisu izvršile svoju zakonsku obavezu i još uvijek nije donesen plan upravljanja otpadom u HNK.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma za rad deponija izdaje samo okolišnu dozvolu. Nakon što je još prošle godine istekla okolišna dozvola za rad deponije Uborak, kako bi se izdala nova dozvola, Gradu Mostaru naloženo je da izradi studiju o procjeni utjecaja na okoliš, jer bez tog i drugih neophodnih dokumenata Grad ne može podnijeti zahtjev Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za izdavanje nove okolišne dozvole za rad deponije Uborak.

Nadalje, Ministarstvo nema nikakve nadležnosti niti u pogledu određivanja nove lokacija za deponiju. Nismo informirani ni kada je u pitanju rad komisije koju je Grad Mostar osnovao, a koja ima za cilj pronalazak nove lokacije.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u skladu sa stavom Vlade Federacije BiH, spremno je u domenu svojih mogućnosti i nadležnosti pružiti pomoć. Podržavamo stav i zahtjeve građana, ali prava adresa za rješavanje problema deponije Uborak su gradske i kantonalne institucije.

Radujemo se izborima u Mostaru i činjenici da će biti izabran novi sastav Gradskog vijeća koje će se moći uhvatiti u koštac sa ovim problemom.