GRADSKA UPRAVA I VLADA HNK SU NADLEŽNE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U MOSTARU