Implementacija Montrealskog protokola, Plana I i II postepenog smanjivanja HCFC rashladnih sredstava i Kigali amandmana u Bosni i Hercegovini